Dotace

Dotace

Dotace na fotovoltaické elektrárny

Stávající znění programu Nová zelená úsporám je platné od 1. října 2021. V této podobě by mělo zůstat až do roku 2025. Solární technologie a tepelná čerpadla pro rodinné domy spadají do podoblasti C.3. Výše podpory se odvíjí jen od použitých technologií.

Dotace se vztahuje na všechny fotovoltaické systémy do velikosti 10 kWp a maximální výše podpory se navyšuje až na 205 000 Kč a už neplatí podmínka, že domácnost musí spotřebovat alespoň 70 % vyrobené energie. Žádost za vás podáme sami. V roce 2021 jsme za naše klienty podali 2 059 žádostí a všechny byly vyřízeny kladně a v plné výši. Zde si můžete přečíst více o změnách, které v dotačním systému nastaly oproti 3. výzvě Nová zelená úsporám, která trvala do konce září 2020.

Kapacita akumulátorů

Horní hranice z pohledu instalované kapacity stanovena není, můžete instalovat libovolně velké úložiště, pokud se vejde do poměru výkonu fotovoltaiky a kapacity baterií 1:2. Na baterie můžete čerpat podporu maximálně do dvojnásobku velikosti elektrárny. Například pro fotovoltaiku o velikosti 2 kWp můžete čerpat dotace na bateriové úložiště v rozmezí 24 kWh. Pokud by baterie měly nižší kapacitu, dotace se na ně nevztahuje. Baterie můžete instalovat i ve vyšší kapacitě, ale cokoli nad 4 kWh už bude bez dotace.

Dotace pro novostavby

Program NZÚ 2021+ vnímá jako novostavby všechny stavby, které jsou v katastru nemovitostí zapsané méně než dva roky. V rámci oblasti C je možné žádat o podporu na pořízení nebo výměnu obnovitelného zdroje až poté, co je stavba zapsána do katastru nemovitostí. V takovém případě o nároku na dotaci C rozhoduje, co máte uvedeno a započítáno v průkazu energetické náročnosti budovy – PENB pro stavební řízení nebo změnu stavby před dokončením. Pokud je fotovoltaika uvedená v průkazu, na její pořízení se dotace C nevztahuje. Pokud ale požadované hodnoty PENB splníte jinými způsoby a fotovoltaiku si pořizujete jako další nadstavbovou technologii, na dotaci nárok máte. Přečtěte si podrobnější informace o čerpání dotací na fotovoltaiku pro novostavby.

Kdo má na dotaci nárok?

Podmínky pro zisk dotace jsou jednoduché. Stačí být vlastníkem nemovitosti, na kterou se bude sluneční elektrárna montovat a nemovitost musí být zkolaudovaná jako objekt k bydlení, nebo rodinný domek. Pokud o dotaci zažádáte před kolaudací, vyplacena vám bude až po zkolaudování nemovitosti. Na jednu nemovitost může být vždy aktivní pouze jedna žádost o dotaci na fotovoltaickou elektrárnu. Energie, kterou vaše fotovoltaika vyrobí, je primárně určená ke spotřebování ve vaší domácnosti.

Kdy se o dotaci žádá?

O dotaci můžete žádat i předem, než se s montáží elektrárny začne. Nebo v průběhu stavby, ale i po jejím proběhnutí do 24 měsíců. Připojení k síti musí být realizováno po 1. lednu 2016. Jako náš klient se ale o dotace vůbec nemusíte starat. Všechno papírování a komunikaci s úřady vyřídíme za vás a na vše vás včas upozorníme. Dotace má pokrýt maximálně polovinu nákladů na elektrárnu včetně akumulátorů.

Co když podmínky pro zisk dotace splníte a stejně ji nedostanete?

Podle našich zkušeností není problém dotaci při splnění podmínek získat. Vyřídili jsme stovky žádostí a všechny byly vyřízeny kladně s výjimkou několika ojedinělých případů. Naše úspěšnost v získávání dotací je vyšší než 99 %. Ale chápeme, že máte strach. Proto našim klientům smluvně ručíme, že dotaci dostanou, i kdybychom ji za ně měli zaplatit sami. Pokud tedy podmínky pro její zisk splňují. I proto, že máme všechny papíry pod kontrolou, víme, že děláme pro zisk dotace maximum a vše máme v pořádku.

Odkud se berou peníze, které financují dotace na fotovoltaiku?

Panuje poměrně rozšířený omyl, že program Nová zelená úsporám dotují čeští daňoví poplatníci z vlastních kapes. Není tomu tak. Program Nová zelená úsporám je financovaný z prodeje emisních povolenek, které Česká republika prodává jiným státům, které nadlimitně znečišťují životní prostředí. Podpora OZE, kterou všichni povinně platíme spolu s elektřinou, se vztahuje na starou dotační politiku, se kterou nemáme a nechceme mít nic společného.

Hlavní cíl Nové zelené úsporám je zlepšit stav životního prostředí snížením emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů, hlavně CO2. Česká republika podporuje ve velkém rekonstrukce rodinných domů tak, aby byly energeticky úsporné a aby používaly obnovitelné zdroje energie.